армянский число от 1 до 100

# Writing your language Writing Reading
0 нулю զրո -
1 один մեկ -
2 два երկու -
3 три երեք -
4 четыре չորս -
5 пять հինգ -
6 шесть վեց -
7 семь յոթ -
8 восемь ութ -
9 девять ինը -
10 десять տասը -
11 десять один տասնմեկ -
12 десять два տասներկու -
13 десять три տասներորդ -
14 десять четыре տասնչորս -
15 десять пять տասնհինգ -
16 десять семь տասնվեց -
17 десять семь տասնյոթ -
18 десять восемь տասնութ -
19 десять девять տասնինն -
20 двадцать քսան -
21 двадцать один քսան -
22 двадцать два քսան երկու -
23 двадцать три քսաներեք -
24 двадцать четыре քսանչորս -
25 двадцать пять քսանհինգ -
26 Двадцать шесть քսանվեց -
27 Двадцать семь քսան յոթ -
28 Двадцать восемь քսան ութ -
29 Двадцать девять քսանինը -
30 тридцать երեսուն -
31 Тридцать один երեսուն մեկ -
32 Тридцать два երեսուն երկու -
33 Тридцать три երեսուն երեք -
34 Тридцать четыре երեսուն չորս -
35 Тридцать пять երեսուն հինգ -
36 Тридцать шесть երեսուն վեց -
37 Тридцать семь երեսուն յոթ -
38 Тридцать восемь երեսուն ութ -
39 Тридцать девять երեսուն ինը -
40 сорок քառասուն -
41 Сорок один քառասունմեկ -
42 Сорок два քառասուներկու -
43 Сорок три քառասուներեք -
44 Сорок четыре քառասունչորս -
45 сорок пять քառասունհինգ -
46 Сорок шесть քառասունվեց -
47 Сорок семь քառասունյոթ -
48 Сорок восемь քառասունութ -
49 Сорок девять քառասուն ինը -
50 пятьдесят հիսուն -
51 Пятьдесят один հիսունմեկ -
52 Пятьдесят два Հիսուն երկու -
53 Пятьдесят три Հիսուն երեք -
54 Пятьдесят четыре հիսունչորս -
55 Пятьдесят пять հիսունհինգ -
56 Пятьдесят шесть հիսուն վեց -
57 Пятьдесят семь հիսունյոթ -
58 Пятьдесят восемь հիսուն ութ -
59 Пятьдесят девять հիսուն ինը -
60 шестьдесят վաթսուն -
61 Шестьдесят один վաթսուն մեկ -
62 Шестьдесят два վաթսուն երկու -
63 Шестьдесят три վաթսուն երեք -
64 Шестьдесят четыре վաթսուն չորս -
65 Шестьдесят пять վաթսուն հինգ -
66 Шестьдесят шесть վաթսուն վեց -
67 Шестьдесят семь վաթսուն յոթ -
68 Шестьдесят восемь վաթսունութ -
69 Шестьдесят девять վաթսունինը -
70 семьдесят յոթանասուն -
71 Семьдесят один յոթանասուն մեկ -
72 Семьдесят два յոթանասուն երկու -
73 Семьдесят три յոթանասուն երեք -
74 Семьдесят четыре յոթանասուն չորս -
75 Семьдесят пять յոթանասուն հինգ -
76 Семьдесят шесть յոթանասուն վեց -
77 Семьдесят семь յոթանասուն յոթ -
78 Семьдесят восемь յոթանասունութ -
79 Семьдесят девять յոթանասուն ինը -
80 восемьдесят ութսուն -
81 Восемьдесят один ութսուն մեկ -
82 Восемьдесят два ութսուն երկու -
83 Восемьдесят три ութսուն երեք -
84 Восемьдесят четыре ութսունչորս -
85 Восемьдесят пять ութսունհինգ -
86 Восемьдесят шесть ութսուն վեց -
87 Восемьдесят семь ութսուն յոթ -
88 Восемьдесят восемь ութսուն ութ -
89 Восемьдесят девять ութսուն ինը -
90 девяносто իննսուն -
91 Девяносто один իննսուն մեկ -
92 Девяносто два իննսուն երկու -
93 Девяносто три իննսուն երեք -
94 Девяносто четыре իննսուն չորս -
95 Девяносто пять իննսունհինգ -
96 Девяносто шесть իննսունվեց -
97 Девяносто семь իննսուն յոթ -
98 Девяносто восемь իննսուն ութ -
99 Девяносто девять իննսուն ինը -
100 сто հարյուր -